Arias Advocats

ARIAS ADVOCATS és un despatx d’advocats multidisciplinar, amb competència en totes les àrees de la pràctica jurídica, amb un equip d’advocats, economistes i consultors situats a Barcelona.

La nostra activitat té com a finalitat oferir-li un servei personalitzat, amb plena dedicació i capacitat, per a la gestió tot tipus de controvèrsies amb rapidesa, eficàcia i qualitat, obtenint de forma individual la seva satisfacció.

firma2022


Els nostres professional asseguren un absolut coneixement de les diferents àrees d’especialització, oferint un tracte personalitzat a cada client i una absoluta confidencialitat i discreció en la gestió dels seus interessos.

La nostra mentalitat empresarial i el nostre compromís en oferir una resposta ràpida, eficaç i adaptada a les necessitats particulars de cada cas, ens obliga a estar en continua evolució i adaptació dels serveis oferits.

El despatx disposa de la col·laboració de perits externs en l’àmbit pericial amb la finalitat d´obtindre informes medicolegals, econòmics comptables, de patologies en la construcció i de valoració immobiliària, imprescindibles per una bona defensa o reclamació en un procés judicial.

Els nostres honoraris són els prèviament pactats en el corresponent pressupost i full d’encàrrec i, en el seu defecte, els que venen establerts pel Consell de l’Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona.

En un i altre cas, els nostres honoraris es basaran en el temps de dedicació esmerçat pels nostres professionals en funció de la retribució per hora, segons tarifa, o en funció de la naturalesa peculiar de l’assumpte