Les fases del procediment de la Llei de Segona Oportunitat

Un cop s’ha decidit que el més convenient és iniciar el procediment de la Llei de la Segona Oportunitat, cal saber a quin tipus de procediment ens enfrontem i quins són els passos que cal seguir per fer-ho tot de la manera adequada i correcte.

En primer lloc, s’iniciarà la fase d’Acord Extrajudicial de Pagaments (AEP) amb els creditors, fent-los una proposta de pla de pagaments per demostrar la bona fe en el procediment i que es vol arribar a una solució adient per tothom.

Crèdits Hisenda, TGSS i AAPP

La Sentència de l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca de data 21 de setembre de 2016, estén el benefici d'exoneració del passiu insatisfet (BEPI o perdó del deute) als crèdits de dret públic. Aquesta resolució assenyala que, malgrat que en la fase extrajudicial els deutes de caràcter públic no podran veure's afectats per l'acord de pagaments amb els creditors, la veritat és que en posteritat, una vegada declarat el concurs consecutiu els crèdits públics podran quedar exonerats.

Classificació del Passiu

En l’anterior article, comentàvem que abans de començar el procediment de la Llei de la Segona Oportunitat, cal fer una valoració de l’actiu que tenim al nostre nom i del passiu, o dels crèdits, que ens queden pendents d’abonar.

Però per què hem de fer un recompte dels crèdits? No s’exoneren tots? Dependrà del cas, ho expliquem:

En primer lloc, cal veure la classificació distinta dels crèdits que fa la llei concursal en funció del seu origen:

Actiu i Passiu del Deutor/a

Què cal tenir en compte?
 
Per tal d’acollir-nos a la Llei de la Segona Oportunitat, abans d’iniciar el procediment, cal que fem una valoració del nostre actiu (de tots els béns que estan al nostre nom) i del passiu (de tots els deutes generats).
 
Cal tenir en compte, que el procediment de segona oportunitat es troba dins de la legislació concursal, és a dir, ens trobarem en un procediment de concurs de creditors, però la legislació s’ha adaptat a les persones físiques. Tot i això, el que succeeix en un procediment concursal és la liquidació de tot el patrimoni de la persona concursada, és a dir, en una concurs de creditors d’una empresa, el que es fa és vendre tot el seu patrimoni per poder pagar els deutes per, finalment, eliminar l’empresa del mercat; amb les persones físiques es fa el mateix, però fins on arriba el seu patrimoni, es cancelaran els deutes, la resta quedarà perdonat, no seguirà amb una motxilla de deutes com venia succeïnt fins ara.
 

El Reial decret llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, permet desfer-te de tots els teus deutes

La Llei de Segona Oportunitat com a solució a l’actual crisi sanitària que endeuta encara més a la població
 
Les exigències d'aquests últims temps fa que estiguem tot el dia sense poder descansar ni per un segon: anar a treballar, després anar al banc abans no tanquin, al migdia dinar ràpid i seguir treballant a la tarda; un cop acabat portar els fills a les activitats extraescolars, preparar el sopar i menjar per al dia següent, recollir-los els fills, sopar i, per fi, descansar. Tot i que, un cop al llit, venen al cap totes les tasques de l’endemà i poder pagar totes les factures i deutes que hi ha pendents: la hipoteca, les lletres del cotxe, els préstecs personals, sense comptar la tensió de comptar com avalador del pis d’un familiar.
 

Concurs Express

“El deutor haurà de sol·licitar la declaració de concurs dins dels dos mesos següents a la data en què hagués conegut o hagut de conèixer el seu estat d'insolvència”.

Aquesta és, per excel·lència, l'expressió que més hauràs escoltat dels professionals del teu al voltant, bé si ets empresari/ària, o administrador/a d'una empresa i tems per la situació econòmica que s'està produint en aquests temps que vivim. Però quina és la millor manera de donar solució a una situació d'insolvència?

COVID-19 i la nova regulació Concursal

El dimecres 29 d'abril de 2020 es va publicar en el BOE el Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril, de mesures processals i organitzatives per a fer front al COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia amb l'objectiu de pal·liar la situació econòmica i empresarial que estan sofrint tant empreses com empresaris individuals, així com particulars en les seves vides quotidiennes.

En concret, en el que a la situació concursal es refereix, trobem novetats en el capítol segon d'aquest Reial decret llei incloent mesures en l'àmbit concursal i societari per a facilitar el procediment o bé intentar solucionar-lo sense la necessitat o obligatorietat d'arribar a la fase de liquidació, podent complir amb un conveni o preconcurs.

Mesures en cas de situacions d'insolvència pel COVID-19

Mesures en cas de situacions d'insolvència: l'obligació de complir amb els terminis establerts a l'article 5 de la Llei Concursal i l'Estat d'Alarma.

La Llei concursal, en el seu article 5, obliga a tot deutor a sol·licitar la declaració de concurs dintre dels dos mesos següents a la data en què hagués conegut o conèixer el seu estat d'insolvència.