Multidivisa


Qué és una hipoteca MULTIDIVISA?
Es aquella hipoteca a la que malgrat a rebre el import del préstec en euros, es contractava amb una moneda distinta, en iens o francs suisos, per exemple, fixant les quotes en aquesta mateixa moneda y amb un index de referència pels interessos diferent al euribor .

Això ha portat a moltes famílies un veritable calvari econòmic, sempre pendents del tipus de canvi de la moneda estrangera y de las variacions d’un index de referència alie per complert al seu mercat.

Els titular de les hipoteques multidivisa no eren conscients al contractar el seu préstec dels greus perjudicis que els causaria, la apreciació de la moneda estrangera amb l’alça dels tipus d’interès, causats per les variacions de un index de referència totalment alie al mercat espanyol. Malgrat a haver pagat puntualment cada mes durant molts anys, encara deuen quantitats desorbitades, de vegades superiors al préstec.   

Per que es reclama la nul·litat de la hipoteca multidivisa?
La entitat bancaria tenia que haver informat dels importants riscos d’aquest producte
financer, doncs no es tracta de un simple préstec amb garantia hipotecaria.

La consideració de producte financer amb la manca d’informació, que pel client normal, o minorista como els anomena el Tribunal Suprem, ha de ser exhaustiva, adequada y suficient per la comprensió de tots els riscos, permeten reclamar la nul·litat de la clàusula multidivisa.

Que es reclama?
La nul·litat de la clàusula multidivisa, juntament amb que es tornin al recalcular els interessos de la hipoteca en euros, aplicant les quantitats ja pagades a la pròpia hipoteca.

Puc reclamar encara que hagin passat la meva hipoteca a euros?
Si, qualsevol persona que va contractar una hipoteca multidivisa pot demanar nul·litat de la clàusula  i que es tornin al recalcular els interessos de la hipoteca en euros.


 

Cada vegada són més les Sentències que declaren la nul·litat de les hipoteques amb multidivisa.

Cada vegada són més les Sentències que declaren la nul·litat de les hipoteques amb clàusula multidivisa. Aquesta setmana hem sapigut que l’Audiència Provincial de Madrid ha declarat nul·la una hipoteca amb clàusula multidivisa contractada amb Caixa Catalunya, ara Catalunya Banc.

Però, què és el que es demana? Principalment el que es demana és l’anul·lació dels pactes multidivisa i que es recalculi la hipoteca amb euros. D’aquesta manera es fa que se’ns retorni el pagat de més i, el que encara és més important, el capital que es fixi sigui el resultant del càlcul de la hipoteca amb euros des del principi. Així l’amortització que s’ha efectuat serà real i s’eliminarà l’increment de capital que s’ha patit quan el càlcul s’ha fet amb moneda extranjera, majoritàriament amb yens.

Algunes han sigut les discussions si ens trobem davant d’un derivat financer o no, però el que ens estem trobant és que la nul·litat apareix quan la informació que la entitat financera no ha sigut la idònia, cosa que en moltes ocasions succeïx. Així ho recull la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, número 507/15: “la viabilidad de la acción de nulidad gira en torno a la demostración de que el cliente bancario recibió toda la información que le era necesaria para conformar un juicio cabal y completo de la operación a realizar, y esta obligación de informar reacae sobre la entidad financiera por ser la que la conoce y debe transmitir tales conocimientos a la otra parte contratante de acuerdo con el principio de buena fe y de honradez en lots tratos”

 

Sentència de l'AP de Barcelona que ratifica els criteris del TS per anul·lar una clàusula multidivisa

La Sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, ​​sec. 17a de data 29 d'octubre de 2015. Ratifica els arguments de la Sentència del Tribunal Suprem de data 30 de juny de 2015, i anul·la la clàusula Multidivisa de la Hipoteca, donant la raó als demandants.

Reconeix la Sentència que es tracta d'un producte financer que va molt més enllà d'un préstec hipotecari, i que tractant-se d'un client minorista, és a dir sense un especial coneixement dels productes financers ha de tenir una especial protecció, especialment pel que fa a la informació que li ha de proporcionar l'entitat bancària.

".. Un consumidor els ingressos i despeses el so exclusivament en euros, que no té formació acadèmica i financera de qualsevol Relació amb el Mercat de divises i que necessita Finançament per conservar un bé bàsic, com és l'habitatge, no assumeix conscientment la POSSIBILITAT de deure més del que rep i d'obligar-se a pagar Quotes la quantificació no pot conèixer .. ".

Amb aquest argument la secció 17a de l'Audiència Provincial de Barcelona argumentava la nul·litat d'una clàusula multidivisa d'una hipoteca, com a conseqüència del vici en el consentiment del client al contractar-la.

Nombroses sentències anul·len la clàusula multidivisa a les hipoteques fetes per CATALUNYA BANK, CAIXABANK, BANKINTER, BANCO POPULAR, amb un denominador comú la manca d'informació al client minorista d'un producte financer complex.

Obliguen aquestes sentències a recalcular amb euros el que havia de pagar. Hi ha doncs reclamar judicialment, ARIAS ADVOCATS, som especialistes en productes bancartis i podem obtenir la nul·litat de la clàusula multidivisa de la hipoteca.